facebooktwittermail d

Avsättning för naturvård drabbar flera generationer ägare

Staverhult

Det behövs ett omtag kring naturvård och skogsbolagens certifieringspremier. 

Det menar Karl-Johan Jansson, skogsägare, som också tycker att intrångsersättningar inte ska betalas ut en gång utan även tillfalla kommande generationer. 

– Gården tappar ju möjlig avkastning för all framtid, säger han.