facebooktwittermail d

Avregistrerad nyckelbiotop öppnar för överklaganden

Efter överklagande avregistreras Mathias Mattssons nyckelbiotop. Domen öppnar nu även för andra skogsägare att överklaga sina nyckelbiotoper.