facebooktwittermail d

Avråder från "svenska" upphandlingskrav

Efter den senaste tidens uppmärksammade livsmedelsupphandlingar avråder Konkurrensverket från att ställa specifikt svenska djurskyddskrav. Men vad det innebär för Miljöstyrningsrådets rekommendationer är ännu oklart.

- Vi tittar på Konkurrensverkets slutsatser och kommer att formulera en ståndpunkt. Innan dess kan vi inte uttala oss, säger Monica Sihlén, projektledare för livsmedel vid Miljöstyrningsrådet som tagit fram riktlinjer för hur offentlig livsmedelsupphandling ska gå till.

Uppföljning viktigt


Krav på att livsmedel ska vara producerade i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning vid offentlig upphandling strider mot principerna om icke-diskriminering och likabehandling, understryker Konkurrensverket.

Myndigheten betonar vikten av att de krav som ställs i en upphandling verkligen kan följas upp. Konkurrensverket anser också att en ökad harmonisering av bestämmelser om djurvälfärd på EU-nivå är en mer effektiv metod än särskilda krav vid offentlig upphandling.

- I en tidigare skrivelse har Konkurrensverket uttalat sig mer principiellt. Den stora skillnaden är att man nu utgår från konkreta rättsfall, säger Monica Sihlén.

Kommuner underkända


Bakgrunden till Konkurrensverkets slutsatser är den senaste tidens omdiskuterade kommunala livsmedelsupphandlingar på olika håll i landet.

Sex skånska kommuner, med Lund i spetsen, blev i vintras underkända efter att ha ställt djurskyddskrav som enligt kammarrätten i Göteborg stred mot EU:s principer.
Skånekommunerna begärde prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, men drog senare tillbaka ansökan.

Laholms och Hylte kommuner, som fick bakläxa efter att ha ställt svenska krav på transporttid till slakt, ville driva sitt mål till högsta instans. De föll dock på mållinjen sedan långsam postgång gjort att deras ansökan kom för sent.

Väntar på dom


- Vi vet ju inte om Högsta förvaltningsdomstolen skulle ha beviljat prövningstillstånd, men visst hade det varit intressant att få frågan prövad, säger Bo Erlandsson, kommunjurist i Laholm.

I mars väntas förvaltningsrätten i Falun pröva Borlänges och fem andra Dalakommuners gemensamma livsmedelsupphandling sedan Milko och Siljans Chark överklagat.

- Även Sigtuna kommun har ett ärende på gång i förvaltningsrätten. Det kommer vi att följa med stort intresse, säger Bo Erlandsson. Magnus Gatemark