facebooktwittermail d

Avmattning i Japan och mättnad i Sverige

Sågverken är inne i en högkonjunktur och USA-marknaden är urstark. Men nu finns tecken på en mättnad i Sverige.