facebooktwittermail d

Avhorning på ekogård kräver tillstånd efter nyår

Från årsskiftet måste varje ekogård med nötdjursproduktion som vill avhorna sina kalvar ha ett eget tillstånd för det.

Snart måste alla som har ekologisk nötdjursproduktion söka om tillstånd hos Jordbruksverket om man vill avhorna sina kalvar.
Snart måste alla som har ekologisk nötdjursproduktion söka om tillstånd hos Jordbruksverket om man vill avhorna sina kalvar. FOTO: ELLINOR EKE GÖRANSSON

Redan år 2000 infördes det regler på EU-nivå som innebar ett förbud mot avhorning av nötdjur på ekologiska gårdar. Jordbruksverket har dock tolkat skrivningen så att det går ge ett generellt tillstånd att avhorna kalvar yngre än åtta veckor.

I de nya EU-reglerna för ekoproduktion fanns det planer på att helt förbjuda avhorning. Men Sverige och några andra länder fick igenom en skrivning att avhorning får ske undantagsvis och i enskilda fall. Det gör det omöjligt med ett generellt tillstånd menar myndigheten. Efter årsskiftet krävs det därför att alla med ekologisk nötdjursproduktion som av säkerhetsskäl vill avhorna sina kalvar ansöker om tillstånd för det.

Ansökan gäller i högst tre år

"Mot bakgrunden av att det varit generellt förbjudet att avhorna i över tjugo år nu ser vi inte att ett individuellt undantag kan vara oändligt, utan nu måste även svenska företag inleda sin väg bort från ett beroende av undantag och dispenser", skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

En ansökan kan gälla hela gården och gälla i högst tre år.

För de som vill slippa såväl horn som ansökningar finns det nu djur utan hornanlag av alla raser, även highland cattle, konstaterar Jordbruksverket.