facebooktwittermail d

Avföring på slaktkroppar – HK Scan hotas med vite

HK Scan måste se till att slaktkroppar inte är förorenade med avföring. Det slår Livsmedelsverket fast efter att en stor mängd slaktkroppar varit förorenade.