facebooktwittermail

Även stordriften har sina begränsningar

Big is beautiful, heter det. Stort är vackert. Visst är man benägen att hålla med, det som är stort är ofta imponerande, och om man som jag nyss har kommit hem från Simamässan i Paris är man bedårad av alla jättemaskiner där.

Nu ska två skånska gods, som sedan fem år drivs gemensamt, ta in ett tredje gods i driften. Det blir runt 3 000 hektar, 16 anställda och en omsättning om cirka 32 miljoner kronor.

Stordriftsfördelarna är uppenbara - godsen gränsar till varandra, med stor areal utnyttjas maskinerna effektivt och den senaste tekniken kan användas. Två tankar dyker emellertid upp.

Den första är att jordbruk är småföretagsamhet sett till omsättningen. De tre godsen, tillsammans en av de absolut största brukningsenheterna i landet, omsätter 32 miljoner, en i näringslivet relativt blygsam summa.

Den andra rör den starka tro som finns på stordriften. Historiskt stämmer det att det är lönsamt att växa, och såväl arealer som besättningar har vuxit i storlek. Politiken manar också på.

Men någonstans finns det en gräns när det inte lönar sig att växa. När djuromsorgen blir lidande, när för många djur trampar upp marken, när smittrycket blir för stort, när transportsträckorna mellan fälten blir för långa, när de stora maskinerna packar jorden, när risken för läglighetsförluster blir för stor med mera.

Den danska tidningen Maskinbladet skrev nyligen om godsägaren Claus de Neergaard. Han drar sig ur sitt driftssamarbete. Han hävdar att stordriftsfördelarna absolut finns om man till exempel går från 150 till 300 hektar men att de upphör vid 700-800 hektar.

Hans tumregel: en dubbelt så stor maskin dubblar kapaciteten men kostar bara en och en halv gång så mycket medan avskrivning och underhåll är marginellt högre och lönekostnaden är densamma.

- Men den kalkylen gäller inte när vi redan har de största maskinerna man kan få. Det blir inte billigare att köra med två maskiner av största modell, säger han till Maskinbladet.

Vad som är rätt för den ene behöver inte vara det för den andre. Det finns nog inte två företag som har likadana förutsättningar för en expansion, så den som funderar på att växa måste tänka sig för mycket noga. Lars Vernersson