facebooktwittermail d

Även regeringen måste klara skogspolitikens dubbla mål

Att regeringen undviker alla försök till samsyn i skogspolitiken drabbar alla, och är förödande för skogsnäringen, skriver Tord Karlsson.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det är nu över ett år sedan Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket gemensamt vände sig till Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet i ett brev och faktiskt bad om hjälp. Myndigheterna ville då och vill fortfarande ha en översyn av Artskyddsförordningen.

I maj fick miljöminister Karolina Skog frågan i ATL om detta och enligt henne var då ingen översyn aktuell. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hade dock ett annat besked vid samma tid – frågan bereddes i regeringskansliet. Så olika såg de två departementen på saken.

När miljöministern nyligen återigen fick frågan, denna gång i en debatt i riksdagen, hävdar hon att beskedet i våras gällde en kort tidsrymd, fram till sommaren, och att hon hade gjort ett förtydligande till tidningen om detta efteråt.

Faktum är att det aldrig nämndes något om ”fram till sommaren” eller dylikt under intervjun. På ATL har vi inte sett till något förtydligande, och ministern har efter den senaste debatten i en tweet till redaktionen beklagat att hon lämnat vilseledande uppgifter.

Vi kan konstatera att Karolina Skog inte ville ha någon översyn av Artskyddsförordningen och att det därmed fanns olika uppfattningar i regeringen. Det inger inte förtroende att skylla denna spricka på uppgifter i medierna.

Karolina Skog understryker också i förra veckans debatt att det är hennes roll att stå för miljödelen av skogspolitiken och att insatser för produktionsmålet med varm hand överlåts till landsbygdsministern och näringsdepartementet.

I maj fick miljöminister Karolina Skog frågan i ATL om detta och enligt henne var då ingen översyn aktuell. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hade dock ett annat besked vid samma tid – frågan bereddes i regeringskansliet. Så olika såg de två departementen på saken.
I maj fick miljöminister Karolina Skog frågan i ATL om detta och enligt henne var då ingen översyn aktuell. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hade dock ett annat besked vid samma tid – frågan bereddes i regeringskansliet. Så olika såg de två departementen på saken. FOTO: SÖREN ANDERSSON/ ANN LINDÉN

Vi har dessa dubbla mål i skogspolitiken och det tvingas skogsägarna leva med. De måste få produktion och miljöskydd att fungera tillsammans. Det måste Skogsstyrelsen och andra myndigheter också. När de senare nu har upptäckt att det inte fungerar bra, tillämpningen av Artskyddsförordningen är inte effektiv och rättssäker, vill de ha en översyn. Det är väl det minsta man kan begära. Om skogsägare och myndigheter kämpar för att klara skogens dubbla mål måste även regeringen bjuda till.

Tyvärr ser vi inte mycket av detta. Hur det faktiskt står till med översynen av Artskyddsförordningen är fortfarande ovisst. Att frågan bereds är ju ännu så länge ett icke-svar. Däremot har vi fått besked om att regeringen vill satsa stort på inventering av nyckelbiotoper, särskilt i nordvästra Sverige.

Det betyder att man kör över Skogsstyrelsen som pausade inventeringarna på grund av brister i metoden. Det innebär också att man kör över den samrådsprocess om framtida inventeringar som Skogsstyrelsen initierat.

Att regeringen på detta sätt undviker alla försök till samsyn i skogspolitiken drabbar alla, och är förödande för skogsnäringen. Ta tag i de akuta problemen med tillämpningen av artskyddet som det är i stället för att satsa stort på att skapa nya problem.

LÄS OCKSÅ: Skogsägare förlorade tjäder-mål