facebooktwittermail d

Även dieslar kan efterkonverteras

Även dieselbilar kan med enkla medel konverteras till biogas. Men för BRC i Trollhättan, som åtar sig jobben, bygger det i så fall på att återförsäljarna är med på noterna.