facebooktwittermail d

Även de stora skogsföretagen måste satsa på trähustrenden

Att bygga hus i trä är klimatsmart, och ju större och fler hus som byggs i trä desto större är klimatnyttan.

FOTO: GRANDRIVER

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Att bygga hus i trä uppskattas av snickarna, och att bo i hus av trä uppskattas av de boende. Tyvärr finns också hinder mot ökat byggande av stora hus i trä.

Ett hinder har utgjorts av att politiken, med lysande undantag som Växjö kommun, varit väldigt senfärdig med att inse klimatnyttan och andra värden med att bygga stora hus i trä. Det är dock på väg att förändras, med stor kraft och hastighet. Ett antal kommuner och landsting/regioner har nu antagit eller är på väg att anta träbyggnadsprogram och strategier för ökat byggande av stora hus i trä. Staten är också på bollen.

Ett annat avgörande hinder mot ökat byggande av stora hus i trä utgörs av långa leveranstider. I exempelvis Linköping väljs just nu massivträ bort i ett kommunalt byggprojekt, med hänvisning till att leveranstiden för massivträ uppges vara två(!) år.

Det finns förvisso aktörer i skogsnäringen som är drivande. Den stora föregångaren är givetvis det familjeägda Martinssons i Bygdsiljum. Därifrån har korslimmat trä, så kallat KL-trä, gått att köpa sedan tidigare och Martinssons har nyss tagit en ny fabrik för sådan tillverkning i drift. KL-trä utgör en viktig beståndsdel i massivträhus, och slukar stora mängder träråvara, vilket gör dessa hus till en kraftfull kolsänka.

Derome är ett annat familjeägt företag som också investerar för trähustillverkning. Moelven, vars största ägare är norska skogsägarföreningar, har också tillverkning av stora hus med mycket trä i sitt produktprogram. StoraEnso har en fabrik för tillverkning av massivträ i Österrike.

Samtidigt har Södras VD Lars Idermark uttryckt stor skepsis inför att företaget skulle satsa på KL-trä. Även Holmens och StoraEnsos företrädare uttrycker tveksamhet om att investera i tillverkning av massivträ i Sverige och avvaktar. Signaler om att dagens byggboom slutar i bostadsbubbla och brant dykande nybyggnation av bostäder lägger sannolikt en isande dimma över frågan i de berörda styrelserummen.

Byggande av stora hus i trä är dock inte begränsat till en kortare eller längre byggboom i Sverige. Det är en del av framtidens sätt att bygga. Det är långsiktigt. Och politiken är på väg att leverera breda, långsiktiga och stabila ramar och villkor för marknaden inom detta område.

Att betänka från skogsföretagens sida är möjligen också att den stora frihetsgrad som skogsnäringen trots allt har från samhällets sida är kopplat till förväntningar och krav på att skogsnäringen ska leverera värdeskapande till samhället.

Skogsnäringen är heller inte inne i någon konsolideringsfas, utan är tvärtom inne i den brutalaste omställningsfasen på över hundra år. Det är samtidigt en fas som innebär enorma möjligheter för skogsnäringen. Från samhällets, politikens och skogsägarnas perspektiv behövs stora hus i trä. Vi hoppas att Södra och övriga stora svenska skogsaktörer nu ska våga släppa sargen och börja åka skridskor.

Lars Vikinge

Politiskt förtroendevald (C) Linköping, skogsägare och Södramedlem

Ronnie Johansson

Politiskt förtroendevald (C) Nässjö, skogsägare och Södramedlem