facebooktwittermail d

Även angripet virke kan bli timmer – om man är snabb

Allt granbarkborrevirke behöver inte bli bränsleved. Flera köpare har både timmer- och massavedssortiment för angripet virke. 

Industrin har i viss mån anpassat produktionen till den nya råvaran, men mycket går också på export.