facebooktwittermail d

Katarina Melvinger

Alla artiklar av Katarina Melvinger
7 maj 2014

Tre danskar döda av grisbakterier

Enligt en överläkare i Danmark har tre danskar har dött av antibiotikaresistenta stafylokockbakterier från gris. Det är första gången det så tydligt har slagits fast att MRSA-infektioner har kostat människoliv.

6 maj 2014

Han tvingas återställa sjön

Han sänkte vattennivån i Stora Bandsjön med en hel meter i samband med en rensning och tvingas nu omgående återställa sjön. Det slår mark- och miljödomstolen i Östersund fast.

30 apr. 2014

Ny chef för Arla i Storbritannien

Peter Giørtz-Carlsen är från första augusti ny chef för Arla UK. Han ersätter Peter Lauritzen som har bestämt sig för en mer global roll inom Arlakoncernen fram till sin pensionering nästa år. Peter Giørtz-Carlsen är för närvarande chef för Arla Danmark.

30 apr. 2014

Misstänkt svinpest i Danmark

Slakterikoncernen Danish Crown uppger att det finns misstanke om att svinpest utbrutit i danska Herning på Jylland. Det lokala slakteriet där har stängts. De har 550 anställda och slaktar omkring 31 000 grisar i veckan.

30 apr. 2014

Vanlig sjukdom hos mjölkkor under lupp

Standardbehandling vid klövspaltinflammation hos mjölkkor är penicillin. Men går det att behandla utan antibiotika? Det ska ett nytt forskningsprojekt vid SVA utreda.

23 apr. 2014

Forskar för klimatsmart mjölkproduktion

Mjölkbönder som vill minska sin gårds klimatpåverkan gör det bäst genom att fokusera på att minska utsläppen som rör foderproduktionen. Det är mer effektivt än att fokusera på andra utsläpp, som metanen från kornas magar. Bland annat detta visar forskaren Maria Henriksson, SLU, i sin doktorsavhandling.

20 apr. 2014

Stor oro inför norska förhandlingarna

Osäkerheten är stor inför jordbruksförhandlingarna i Norge som drar i gång nästa vecka. Signalerna från regeringen är att man vill sänka de höga importtullarna på ost och kött, och genomföra en strukturrationalisering. Det senare torde innebära färre men större bondgårdar. Men de norska bönderna är beredda på kamp.

18 apr. 2014

Lovande utsikter för vårbruket

I södra Sverige är de flesta i full gång med vårbruket. Det ser mycket lovande ut, både vad gäller sådd och höstgrödor samtidigt som den riktiga vårvärmen kommer nu till helgen. ATL har av växtodlingsrådgivare runt om i landet fått en rapport om läget just nu.

9 apr. 2014

Nya pengar till rovdjursstängsel

Det kommer under 2014 finnas medel att söka för rovdjursstängsel. Jordbruksverket avsätter mellan 15 och 20 miljoner kronor med hjälp av överblivna medel från förra landsbygdsprogramperioden, uppger Jaktjournalen.

9 apr. 2014

Riskfyllt vara mjölkbonde

Jordbruket tillhör de farligaste branscherna i arbetslivet, och ungefär en fjärdedel av olyckorna i näringen är relaterade till hanteringen av nötkreatur. I synnerhet mjölkproducenter är drabbade, visar forskning.

9 apr. 2014

Ryskt stopp kostar miljarder

Det ryska importstoppet av gris kostar det danska lantbruket 1,5 miljarder danska kronor, enligt en ny prognos. De danska uppfödarna är de stora förlorarna i det storpolitiska spelet.

2 apr. 2014

Tar fram nya kartor för mobiltäckning

Mobiloperatörernas täckningskartor ska bli tydligare och bättre. Det är operatörerna Net 1, Tele 2, Telenor, Telia och Tre som undertecknat en branschöverenskommelse med Konsumentverket.

2 apr. 2014

Tre av fyra grönsaker giftfria

Tre av fyra svenskodlade grönsaker fria från bekämpningsmedel. Det visar en kontroll från Livsmedelsverket. Det är kort sagt ovanligt med rester av bekämpningsmedel i frukt och grönsaker som överskrider gränsvärdena.

2 apr. 2014

Ny karta över jordarterna i åkermarken

Jordbruksverket har genomfört en omfattande provtagning på 13 000 platser runt om i Sveriges åkermarker och därpå tagit fram en ny jordartskarta. Kartan kan bland annat användas för att beräkna hur åkermarken släpper igenom näringsämnen till havet.

31 mars 2014

ATL byter namn

ATL byter namn till ATL.mu. Initialt lanserar vi enbart det nya namnet på sajten, förändringen sker över dagen. Inom kort övergår också papperstidningen ATL till mu. (ATL:s Aprilskämt 2014)

20 mars 2014

Ljusning i sikte, spår Lantbruksbarometern

Fler bönder anser att lönsamheten är bra, till och med mycket bra. Mjölkföretagarna upplever bäst lönsamhetsutveckling men även för nötköttsproducenterna har det ljusnat betydligt. De slutsatserna drar Lantbruksbarometern 2014.

14 mars 2014

Besittningsskydd även på korta arrenden

Arrendeutredningen kommer, efter vad ATL erfar, föreslå att det införs besittningsskydd på samtliga sidoarrenden. Det vill säga även på ettåriga sidoarrenden och kortare. Samtidigt ska det bli lättare för en jordägare att ta tillbaka ett arrende.

6 mars 2014

Många överklagar Slussendomen

Ett tiotal överklaganden har inkommit efter Slussendomen, som gäller ändring av vattennivåerna i Mälaren.

3 mars 2014

Stort intresse för Ragnar Utnes egendomar

Ett 60-tal personer slöt upp till visningen av anrika herrgården Stora Ek i Mariestad som är ute på exekutiv auktion och i dag, måndag, visas för allmänheten. En del kom av ren nyfikenhet medan andra säger sig vara seriösa spekulanter. ATL är också på plats under dagen.

28 feb. 2014

Kommunal haschodling på förslag

Politiker i Köpenhamns rådhus har inte gett upp sina förhoppningar om att legalisera haschförsäljningen. I ett nytt förslag ska kommunen själv stå för odlingen av plantorna. Produktionen av hampan ska ske ute på landet.