facebooktwittermail d

Hanna Marie Björklund

Alla artiklar av Hanna Marie Björklund
26 juni 2015

Pinsam reträtt för regeringen i myggfrågan

Det blev en pinsam reträtt för regeringen i myggfrågan, efter att först försökt minska anslagen fick man lov att böja sig för kritiken.

18 juni 2015

Människa och natur kan inte skiljas åt

Många som säger sig jobba för naturens bästa saknar i grunden förståelse för människans roll som brukare och hur samspel kan göra mer nytta än att ignorera.

12 juni 2015

Ny upphandlingslag riskerar bli tandlös

Offentlig upphandling som medel för att styra konsumtion är nästa fokus för regeringen, tyvärr ser det inte ut att ske några radikala förbättringar från dagens oklara läge gällande djurskydd som kravställning.

9 juni 2015

Egna initiativ bättre för att rädda miljön

Det lönar sig att rädda miljön, många företag förbättrar därför sin verksamhet långt effektivare än statliga förbud. Det är skogsindustrins senaste prestation ett bra exempel på.

5 juni 2015

Skatt på förnybar el smygs in ändå

För de som gläds över att regeringen drar tillbaka sin proposition om höjd skatt på förnybar blir glädjen kortvarig då den istället kommer smygas in i budgeten.

2 juni 2015

Rätten att äga en principfråga

Diskussionerna på LRF:s stämma bekräftade att betydelsen av äganderätten är något man kommer få fortsätta kämpa för i opinionen framöver.