facebooktwittermail d

Lisa Kylenfelt

Alla artiklar av Lisa Kylenfelt
2 dec.

Utredd gräns kan bli betald av skattemedel

ATL:s expert reder ut vad som gäller kring oklara fastighetsgränser.

29 okt.

Grisbonde fick rätt om vattenuttag

Ökat behov av vatten i jordbruket. men det kan krävas tillstånd för uttaget. Lisa Kylenfelt går igenom rättsläget.

19 aug.

Särskilda skäl krävs för bygge inom strandskyddsområde

Att kombinera en maskinhall med boendeutrymmen inom strandskyddsområde är i regel nästan omöjligt att få dispens och bygglov för.

6 maj

Avstånd mellan djur och bostad bedöms från fall till fall

Oro för att planerad anläggning ska stoppas av granne. Ny dom ger viss vägledning, menar ATL:s expert.

1 apr.

Hur stoppar vi grannarna som tippar massor på vår mark?

Tag tag i problemet för att undvika bli ansvarig svarar ATL:s juristexpert

4 mars

Vägförening kan ta betalt trots statliga bidrag

Få saker engagerar lika mycket som enskilda vägar. Det konstaterar ATL:s juridikexpert när hon svarar på en läsarfråga om en vägförening får ta betalt.

12 feb.

Att inte tillåta syn kan vara rättegångsfel

Efter domar i Mark- och Miljööverdomstolen ser ATL:s juridikexpert en lättnad till parternas fördel.

10 dec. 2022

”Konsultera jurist innan avtalsskrivning om vindkraft”

Ibland kan du som markägare vara ansvarig för nedmontering och återställande – ATL:s expert tipsar.

20 aug. 2022

”Det går att få undantag från detaljplanekravet”

ATL:s jurist om kommuner som förhalar nybyggnation.

23 juli 2022

Både ny och gammal ägare kan bli skyldiga betala för vägen

ATL:s expert Lisa Kylenfelt reder ut vad som gäller om man blivit oense om vägsamfällighetens uttaxering.

29 maj 2022

Ny dom om byggnation på brukningsvärd mark

Högintressant fråga som kan bli prövad i Högsta domstolen skriver ATL:s expert Lisa Kylenfelt.

30 apr. 2022

Mycket talar för avslag på lättnader i strandskyddet

ATL:s expert Lisa Kylenfelt reder ut läget kring förslaget att omarbeta reglerna.

3 apr. 2022

Tänk på artskyddet vid arrangemang på din mark

Den som vill arrangera exempelvis en orienteringstävling på sin mark kan behöva ansöka om tillstånd eller dispens. ATL:s jurist Lisa Kylenfelt guidar bland regelverken.

6 mars 2022

Artskyddsreglerna kan stoppa ridhusbygget

ATL:s jurist Lisa Kylenfelt svarar på läsarnas frågor.

30 jan. 2022

Vem bestämmer om gemensamma djurstängsel?

ATL:s jurist reder ut om en samfällighetsförening kan stängsla utan att fråga markägaren.

8 jan. 2022

Nya maskinhallen klar – men felplacerad enligt länsstyrelsen

Byggnaden måste placeras med hänsyn till landskapsbilden, förklarar ATL:s jurist.

11 dec. 2021

Inte självklart att få bygglov för höjt tak

Den som söker bygglov för en åtgärd som medför ingrepp även på grannens hus kan stöta på patrull.

27 juni 2021

”Svårt rucka på strandskydd för jordbruksfastighet”

Strandskyddet kan stoppa fastighetsbildningar – men undantag kan göras, skriver ATL:s jurist Lisa Kylenfelt.

3 okt. 2020

Stora kostnader för VA – måste vi betala?

Veckans frågeställare hoppas slippa dyra avgifter – ATL:s expert reder ut.

23 aug. 2020

”Vem har rätt att överklaga bygglovet?”

När en miljögrupp i kommunen överklagar ett bygglov – vad gäller då? ATL:s jurist Lisa Kylenfelt ger råd.