facebooktwittermail d

Martin Gustafsson

Alla artiklar av Martin Gustafsson
29 maj

Småland nya basen för tyska lantbrukarfamiljen

Sverige blev lösningen när deras lantbruk trängdes undan.

29 maj

Södra höjer virkespriserna

"Hårdare konkurrens än vanligt"

29 maj

Utländskt intresse för lantbruksfastigheter ökar

Branschfolk menar att intresset från utlandet borde vara ännu större för svenska gårdar.

26 maj

Fler våtmarker anlades under 2022

”Vi ser en ökning men behovet är fortfarande stort.”

23 maj

Länsstyrelsernas kraftiga varning till regeringen

”Stoppa möjligheten att testamentera jord och skog till juridisk person.”

16 maj

Nu svärmar granbarkborren

Här är fällfångsterna som störst.

6 maj

Unik kombination lockar folk till deras skog

Hyggesfritt kan konkurrera med trakthyggesbruk. Det menar familjen Levin som bedriver båda.

26 apr.

Ovanligt små timmerlager

Vida tror på fortsatt höga priser.

21 apr.

Risk för foderbrist i sydost

Lantbrukare kämpar med att klara sig till första vallskörden.

15 apr.

Förvaltningssystemet för älg underkänns

Paul Christensson: "Många har inte insett hur akut viltfrågan är."

12 apr.

Ny markgranskning med satellit i årets SAM-ansökan

Jordbruksverket: ”Se till att få in din ansökan.”

10 apr.

Så formar de en ny typ av bondesamhälle

Nya ägare vill skapa mönstergård med lantbruket i centrum.

9 apr.

”Gården tappar ju möjlig avkastning för all framtid”

Skogsägaren Karl-Johan Jansson vill se ett omtag kring certifieringspremier.

7 apr.

Stålhagel kan bli problem för sågverken

Mycket stål i råvaran kan ge följdeffekter för produktionen.

17 mars

Miljoner skogsplantor fick slängas

Bristen på plantörer gjorde att 25-30 miljoner plantor aldrig sattes.

13 mars

Experten: ”Spela bankerna mot varandra”

Fler skogsägare söker bättre avkastning på sitt kapital.

8 mars

Jordförvärvslagen ändras efter ATL:s avslöjande

Lagen kunde sättas ur spel för att föra över privatägd mark till aktiebolag. På onsdagen röstade riksdagen igenom en lagändring som stoppar förfarandet.

25 feb.

”Måste vara ett missförstånd”

Länsstyrelsen om fastighetsaffären där Akelius nekades förvärvstillstånd: ”Även om vi kollar intressenters bud tas ingen hänsyn till dem i beslutet.”

25 feb.

Förlorade en miljon på försäljningen av sin skog

Bitter eftersmak för säljaren när länsstyrelsen nekade Roger Akelius förvärvstillstånd.

19 feb.

Det våras för björk inom skogsindustrin

Efterfrågan på förädlad björk ökar, men tillgången på björkfrö är en utmaning.