facebooktwittermail d

Sara Johansson

Alla artiklar av Sara Johansson
21 mars 2016

Förändringar föreslås för arrendenämnderna

Utökad överklagningsrätt och möjlighet till avgöranden utan sammanträden, föreslår en utredning.

18 mars 2016

Nytt EU-gränsvärde för kadmium i gödsel föreslås

Än en gång föreslår EU-kommissionen gränsvärden för kadmium i gödsel. Den vill också sätta en EU-standard för organiskt gödsel.

17 mars 2016

Norrländska bönder får mer stöd

Tre församlingar hamnade i fel stödområde för Norrlandsstödet. Nu rättas det till, med tilläggsutbetalningar för bönderna.

14 mars 2016

Tillräckligt stöd i ministerrådet för minskad mjölkproduktion

Frivilliga överenskommelser för minskad mjölkproduktion får brett nog stöd av medlemsländerna.

14 mars 2016

Bucht kritisk till kommissionsförslag

Den svenska landsbygdsministern vill inte veta av varken produktionsminskningsverktyg eller ökade möjligheter till statliga stöd.

14 mars 2016

Rådet splittrat om krisåtgärder

Medlemsländerna kan inte enas om vilka åtgärder de ska driva.

14 mars 2016

Minskad mjölkproduktion ska stöttas

Frivillig minskning av mjölkproduktionen ska stöttas. Det blir också möjligt att betala ut mer i statliga stöd till krisande bönder.

14 mars 2016

Bondeorganisationer kräver fler krisåtgärder

Höjt interventionspris och högre tak för statliga stöd tillhör kraven från böndernas lobbyorganisationer. De belgiska bönderna tog med sig djuren till Bryssel för dagens jordbruksministerråd.

14 mars 2016

Bucht öppnar för frivillig mjölkminskning

Sven-Erik Bucht kan tänka sig ett frivilligt system för att uppmuntra minskad mjölkproduktion i EU. Men det får inte kosta några gemensamma pengar.

12 mars 2016

Ny krishjälp till Europas bönder

På måndag väntas besked om nya krisåtgärder för EU:s jordbruk. Höjt interventionspris eller ytterligare stöd direkt till bönderna ser inte ut att bli aktuellt.

10 mars 2016

EU-parlamentet röstade för mindre antibiotika till djur

Förebyggande gruppbehandling med antibiotika förbjuds, enligt EU-parlamentets förslag.

8 mars 2016

Ny smittskyddslag för djur klubbad i EU-parlamentet

De sista pusselbitarna i EU:s nya djurhälsopaket faller på plats. I dag, tisdag, röstade EU-parlamentet igenom smittskyddsdelen.

8 mars 2016

Inget beslut om glyfosat

Det blev ingen omröstning om glyfosat. Någon kvalificerad majoritet för ett beslut kunde inte nås.

8 mars 2016

Grekiska bönder måste betala tillbaka jordbruksstöd

Statliga stöd på nära 4 miljarder bröt mot EU:s regler, finner EU-domstolen.

8 mars 2016

Sverige vill att glyfosatbeslut skjuts upp

Sverige vill ha mer tid att överväga om bekämpningsmedlet ska få fortsatt godkännande för användning i EU.

3 mars 2016

Utredare av matmygel tillsätts

En utredare tillsätts för att se om fängelsestraff ska införas för fusk med mat.

3 mars 2016

Utredare tillsatt för skogsutredning

Charlotta Riberdahl, hovrättslagman, ska utreda hur miljöhänsynen i skogen ska förbättras.

1 mars 2016

Sverige föreslår tidigare stödutbetalningar

Större förskott på direktstöden och miljöersättningarna i år ingår i det svenska receptet för att möta krisen i lantbruket.

1 mars 2016

Olika tolkningar slår mot gotländskt lantbruk

Handläggningen av förra årets miljöersättningar på Gotland är så försenad att lantbrukare uppmanas att dra tillbaka sina ansökningar. Gör de inte det, kan det bli avslag, säger länsstyrelsen. Jordbruksverket gör en annan tolkning.

25 feb. 2016

Han blir ny generaldirektör för Skogsstyrelsen

Nu står det klart att Herman Sundqvist blir ny generaldirektör för Skogsstyrelsen.