facebooktwittermail d

Sara Johansson

Alla artiklar av Sara Johansson
27 apr. 2016

Gott betyg till EU:s djursmittskydd

De program som finns för att stoppa djursmittor fungerar på det stora hela bra, enligt EU:s revisorer. Men de kunde vara kostnadseffektivare.

25 apr. 2016

EU-kommissionen föreslår 10-årigt förlängande för glyfosat

Ett kompromissförslag kortar godkännandeperioden med fem år, enligt EU-kommissionens senaste förslag till beslut.

21 apr. 2016

Kina öppnar för mer EU-import

Kinas gränser är på väg att öppnas för mer import av nötkött från EU.

21 apr. 2016

Jordbruksverket utformar nya miljöåtgärder

Landsbygdsprogrammet ska ändras så att miljökvalitetsmålen blir lättare att nå.

20 apr. 2016

NFU vill stanna i EU

Den engelska bondeorganisationen anser att det ligger i böndernas intresse att vara kvar i unionen.

15 apr. 2016

Ex-kommissionär får nobben av EU-domstolen

Mutanklagade John Dallis avgång hanterades korrekt av EU-kommissionen, slår domstolen fast.

15 apr. 2016

Stöd för ny brottsrubricering i riksdagen

Regeringen uppmanas ta fram en ny brottsrubricering för den typ av systematiska stölder som drabbar företagare och boende på landsbygden.

14 apr. 2016

Bucht: Nedskärning i landsbygdsprogram "felräkningspengar"

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tycker inte att regeringen ger med ena handen och tar med den andra när den använder pengar ur landsbygdsprogrammet för att finansiera mjölkkrisstödet.

13 apr. 2016

EU-parlamentet röstade för begränsat glyfosatgodkännande

EU-parlamentet vill att godkännandet av glyfosat förlängs, men bara med sju år, och med begränsningar för var och hur det får användas.

12 apr. 2016

Höjt stödtak för att frysa mjölkproduktion

Fler detaljer kring möjligheten till högre nationella stöd till krisdrabbade bönder kom fram när EU:s jordbrukskommissionär diskuterade krisen med EU-parlamentet.

8 apr. 2016

OECD-ministrar antog deklaration om jordbruk

Jordbruksministrarna enades om de viktigaste prioriteringarna för världens lantbruk.

7 apr. 2016

Riksdagen kräver förenklingar för småskalig vattenkraft

Regeringen uppmanas ta fram förslag på hur regelverket för prövning av nya tillstånd ska anpassas till vattenkraftverk och dammar i mindre skala.

7 apr. 2016

Nej till skatterabatt i nytt lagförslag

Företag med ekonomiska svårigheter ska inte få del av skatterabatterna på bränsle säger regeringen.

6 apr. 2016

Antibiotika och matsvinn Buchts prio vid toppmöte

Hallå där landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som deltar i OECD:s pågående jordbruksministermötet i Paris.

31 mars 2016

Minskat stöd ska ge mer pengar till krisreserv

Årets direktstöd föreslås skäras ned med 1,37 procent. Pengarna går till jordbruksbudgetens krisreserv.

31 mars 2016

Kommitté vill se snabbt bredband till alla 2025

Utlokaliserade myndigheter och digital infrastruktur för alla. Det vill den parlamentariska landsbygdskommittén se.

24 mars 2016

100 organisationer kräver Cap-reform

EU:s jordbruksstöd hjälper inte bönderna, miljön eller konsumenterna, hävdar företrädare för civilsamhället.

23 mars 2016

Löjrom och vodka på skyddslista

Svensk vodka och Kalix löjrom är de enda svenska livsmedlen på EU-kommissionens lista över ursprungsbeteckningar som kräver särskilt skydd i handelsavtalet med USA.

22 mars 2016

Miljöutskott tar ställning för ursprungsmärkning

EU-parlamentets miljöutskott vill ha obligatorisk ursprungsmärkning för mjölk, ost, grädde, bacon och korv.

22 mars 2016

Miljöutskott ratar glyfosat

Glyfosat bör inte få förlängt godkännande. Det säger EU-parlamentets miljöutskott.