facebooktwittermail d

Greger Ekman

Alla artiklar av Greger Ekman
23 sep.

”Kronkrisen ett utmärkt tillfälle för gårdsförsäljning”

Nu är hög tid att leverera de nödvändiga lagändringarna.

10 aug.

”Överkörda markägare i elektrifieringens spår”

Lantbrukare får inte tillräcklig ersättning när elnätet byggs ut.

25 juli

”Hög tid att tänka till om framtidens EU-stöd”

Naivt att tro att framtidens stöd blir enklare.

30 juni

”Underlätta för lantbruket att investera i bevattning”

Det finns en tydlig politisk uppgift – att ta fram en vattenpolitik för lantbruket.

21 maj

”Fördubbla produktionen av livsmedel i Sverige”

Ökande miljöpåverkan får vi bokstavligen tugga i oss.

16 apr.

”Långsam fastighetsbildning skadar samhällsekonomin”

Årslånga handläggningstider för lantmäteriförrättningar är inte rimligt.

24 feb.

”Kriget i Europas kornbod skrämmer till eftertanke”

En hög och stabil livsmedelsproduktion bör vara målet för jordbrukspolitiken.

14 aug. 2022

”Markägare bör få skälig ersättning för markintrång”

Lantbrukare och andra markägare har ingen anledning att sponsra byggandet av kraftledningar och annan infrastruktur.

10 aug. 2022

”Jordbruket är grunden för livet på landet”

Ett mer lönsamt lantbruk behövs för att skapa ekonomisk tillväxt och livskvalitet utanför städerna.

30 juli 2022

”Vad ska vi äta när maten tar slut?”

Livsmedelsproduktionen måste öka, inte minska, skriver Greger Ekman.

3 juni 2022

”Högt gödselpris håller tillbaka odlarna”

Politiken måste inse att livsmedelsproduktion är en komplicerad och långsiktig process.

20 dec. 2021

”Hållbarhet fokus för lantbruket miljöåret 2022”

Det blir avgörande vad som sägs på FN-toppmötet i Stockholm.

7 aug. 2021

”Energigrödor centrala i klimatomställningen”

Tendensen inom EU går mer eller mindre i motsatt riktning, skriver Greger Ekman.

31 juli 2021

Se över regelverken för markavvattning

”Konsekvenserna av en allt mer extrem väderlek förskräcker.”

23 mars 2021

Det våras för lantbruket

Landets lantbrukare går in i den nya växtodlingssäsongen med en stark framtidstro, skriver Greger Ekman.

9 mars 2021

Kommunalt vägsvek mot landsbygden

Viktiga vägar på landsbygden går en gropig framtid till mötes, skriver ATL:s ledarskribent Greger Ekman.

17 feb. 2021

Ta betalt för kraftledningsmark

Förstärkningen av elnätet ska landets jord- och skogsbrukare inte behöva betala. De som drabbas av intrång bör få betydligt högre ersättning.

21 jan. 2021

”Strandskyddet är inte det stora problemet”

Det finns ett reformbehov som gör det lättare att bygga strandnära – men det kommer sannolikt inte leda till någon större ekonomisk skjuts framåt för landsbygden.

15 dec. 2020

Ridå för artskyddscirkusen

Politiken måste sätt punkt för lavskrikemålens valsande runt i domstolarna.

23 nov. 2020

Hur långt räcker skogens klimatargument?

De flesta anser att skogsbruket spelar en nyckelroll för att rädda klimatet – samtidigt framställs det som ett hot mot livet i skogen.