facebooktwittermail d

Tove Nilsson

Alla artiklar av Tove Nilsson
20 feb.

Vallprotein kan ersätta soja - om raffinaderierna blir fler

Så mycket mer vallodling behövs, enligt ny studie från Chalmers.

14 feb.

Ingen ljusning i sikte för rapspriserna

En förväntat god tillgång på oljeväxter i världen hämmar fortsatt priset.

7 feb.

Möjligt stoppa försäljning av mat med nya PFAS-regler

Vid årsskiftet infördes gränsvärden för hur mycket PFAS det får finnas i kött, fisk och ägg efter beslut av EU-kommissionen.

6 feb.

Lokala LRF:are varnar – Vi behövs vid kris

”Utan lokalavdelningarna hade man inte rett ut orkanen Gudrun”.

13 jan.

Vetelagret räknas upp med 1,1 miljoner ton

Wasde-rapporten lade ytterligare press på vetepriserna.

4 jan.

Ökade risker för växtodlare med höga priser och kostnader

Fallande priser på spannmål, högre räntor och nya regler för stöd och växtskydd kan bli några av årets utmaningar för växtodlingen.

29 dec. 2022

Prisfall på vete och raps sänker humöret bland växtodlare

Nu har även växtodlarnas positiva syn på marknadsläget grumlats en aning.

1 dec. 2022

Lantmännen säljer sitt innehav i Foodhills

Fastighetsbolaget Backahill köper Lantmännens andel.

29 nov. 2022

Bättre betalt för sockerbetor efter varm sommar

Slutresultatet av årets betodling ser ut att bli något bättre än väntat: ”Mycket socker i betorna.”

25 nov. 2022

Problem i Argentina kan höja priset på maltkorn

En dålig skörd i Argentina kan ge ett prislyft på den i övrigt stillsamma maltkornsmarknaden.

11 nov. 2022

Torka sänker prognosen för veteskörden i Argentina

Lägre skördar i Argentina och högre i Australien var de huvudsakliga förändringarna i den senaste Wasde-rapporten.

2 nov. 2022

Vetepriserna rasar efter återupptaget spannmålsavtal

”Omöjligt att veta var marknaden tar vägen”, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmannen.

12 okt. 2022

Rapspriserna faller från hög höjd

En större tillgång på oljeväxter i världen och vikande konjunktur tynger rapspriserna som fortsätter nedåt.

3 okt. 2022

Lantbrukare nedsprungen av 900 kilo tung tjur

”Han tryckte ned mig ett par tre gånger och buffade och blåste och sedan var han nöjd.”

9 sep. 2022

Lugn spannmålsmarknad ger stabila prisnivåer

Skördarna totalt sett ser lite bättre ut än man först trodde.

16 aug. 2022

Larmet: Fina skördar men låga proteinhalter i maltkornet

Lantmännen: Genomsnittet lägre än de lägsta kraven hos mältarna.

21 juli 2022

Priserna på spannmål sjunker – men låg tillgång håller emot

Fortsatt hög nivå trots sjunkande priser på vete och raps.

10 juni 2022

Regeringen uppmanas inrätta nationellt växtskyddslabb

Sverige enda landet i EU som inte har något nationellt laboratorium för analyser av främmande växtskadegörare.

7 juni 2022

Ny spannmålsstatistik ska ge bättre koll på gårdarnas lager

Jordbruksverket har publicerat sin första uppskattning: ”Viktigt veta hur god livsmedelsförsörjningen är.”

5 juni 2022

Efter toppnivå: Priserna på kvävegödsel sjunker

Trots det har priset aldrig varit högre vid starten på ett gödselår.