facebooktwittermail d

Hanna Marie Björklund

Alla artiklar av Hanna Marie Björklund
13 sep. 2016

Miljösatsning mer slogan än effekt

Regeringen gör enligt dem själva den största satsningen någonsin på miljö i höstbudgeten, men största delen ligger utanför deras egen mandatperiod.

14 juni 2016

Försvåra den uppsökande aktivismen

När en markägare vill avverka sin skog kan det vara av stor betydelse att detta inte blir känt i förväg, särskilt inte bland aktivistgrupperingar som gör allt de kan för att hindra avverkningen. Det finns redan många regler som stoppar markägare från att bruka sin skog. Vi har sett många fall där förekomsten av en skalbagge eller en ovanlig svamp ses som en rimlig anledning att inskränka äganderätten.