facebooktwittermail d

Hanna Marie Björklund

Alla artiklar av Hanna Marie Björklund
30 jan. 2018

Matens status skapar nya möjligheter

Det finns ingen anledning att inte stå fast vid fördelarna med svenskt kött och mjölk bara för att vi just nu har en stark trend att unga identifierar sig som vegetarianer. Det menar ATL:s ledareskribent Hanna Marie Björklund.

9 jan. 2018

Varning för enkelspårig energidebatt

Elektrifiering inte är något Alexanderhugg som löser alla problem. Fortsätt hålla dörren öppen även för lösningar som biogas och biobränslen, menar ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund.

5 dec. 2017

Skilj agnarna från vetet

Det finns särskilda aspekter att diskutera för de gröna näringarna och villkor som påverkar risken för att trakasserier förekommer, skriver ATL:s ledarskribent.

17 nov. 2017

Den fria handeln är EUs starkaste kort

Den fria rörligheten för handel och arbetskraft är EUs starkaste sida. Det ställer också krav på politikerna. Att ge gröna näringarna likvärdiga villkor som gäller i våra grannländer är deras ansvar, menar ATLs ledarskribent Hanna Marie Björklund.

24 okt. 2017

Oatly lägger krokben på sig själv

Oatly har i en reklamkampanj attackerat mjölken så hårt att de fällts i Marknadsdomstolen. Ett praktexempel på hur man lägger krokben för sig själv menar ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund.

3 okt. 2017

Älgstammen är för stor

Den svenska älgstammen storlek innebär i dag allt för stor påverkan på sådant som samhällsekonomin och trafiksäkerhet, dessa intressen måste få väga tyngst.

12 sep. 2017

Uppblåst om gårdsförsäljning

Frågan om gårdsförsäljning av alkohol är aktuell igen, och återigen omotiverat kontroversiell. Det är omöjligt att förstå varför utan det symboliska värdet av monopolet.

13 juni 2017

Företagen och konsumenterna viktigare än Trump

Trots allvaret i att USAs president Donald Trump för USA ut ur Parisöverenskommelsen har han inte ensam makten över miljöarbetet.

23 maj 2017

Straffskatt utan miljönytta

Regeringens nya kemikalieskatt är ett typiskt exempel på hur man inte ska konstruera miljöskatter. Den kommer inte att ge några intäkter men skapar stora problem för företagen.

2 maj 2017

Garantera rättskydd även i glesbygd

De gröna näringarna har problem med stölder. Regeringen utlovar fler förebyggande åtgärder men frågan är om den kan leva upp till sina löften.

13 apr. 2017

Självförvållat beroende av palmolja

Varningar höjs nu för att den kritiserade palmoljan inte bara har dåligt inflytande på miljön utan även utgör en hälsorisk.

4 apr. 2017

Prioritera åkermarken högre

Arealen åkermark minskar i hela Sverige när lönsamheten i att driva jordbruk blir sämre. Det är problematiskt av bland annat säkerhetsskäl.

14 mars 2017

Vem står till svars förorimliga beslut?

Någon måste kunna hållas ansvarig när regler blir orimliga och enskilda drabbas av överbyråkratisering.

21 feb. 2017

Tveksamma miljöargument hotar äganderätten

I en tid när det förs en allt mer upprörd diskussion om äganderättens status i Sverige, framstår en aktuell dom mot en travtränare som sällsynt lomhörd.

3 feb. 2017

Skadlig bankskatt drabbar landsbygden

Det nya förslag på bankskatt som regeringen nyligen presenterat är fel utformat och riskerar att slå särskilt hårt mot glesbygden.

10 jan. 2017

Många hinder kvar för landsbygden

Under 2017 kommer en rad frågor som berör landsbygden och de gröna näringarna avhandlas, frågor värda att bevaka och ta debatten om. Regeringen startar diskussionen med lanseringen av slutbetänkandet från landsbygdskommittén. Det blir en ingång till vad man vill göra politiskt på området den närmaste tiden.

6 dec. 2016

Hög tid att försvara konkurrenskraften

Den svenska handelsbalansen ligger på minus för 2016, det är en oroande utveckling som måste motas med en översyn av vår konkurrenskraft på den globala marknaden.

15 nov. 2016

Regeringen duckar om äganderätten

Debatten som skog, äganderätt och förhållandet mellan privatpersoner och staten har blivit alltmer kritisk sedan den nya regeringen tillträdde.

25 okt. 2016

Genomskådad populism i årets presidentval

Det finns en rad frågor som är centrala och som ligger nära jordbruksfrågorna, även om de flesta väljare inte vet om det. En sådan är invandringen. Faktum är att invandringen till USA är av yttersta vikt för det amerikanska jordbruket.

4 okt. 2016

Kor ingen kommunal kärnverksamhet

Det är behjärtansvärt att kommuner vill stödja svenskt lantbruk, men trenden med att de vill äga egen boskap är fel lösning. Det är ingen politisk kärnverksamhet.