facebooktwittermail d

Hanna Marie Björklund

Alla artiklar av Hanna Marie Björklund
1 okt. 2019

Glöm inte ursprunget i vegotrenden

Miljövänlig mat handlar inte bara om att ta bort allt kött, skriver ATL:s Hanna Marie Björklund.

10 sep. 2019

Skattesänkning löser inte kommunernas problem

Ingen långsiktig lösning för glesbygden, menar ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund.

11 juni 2019

Glöm inte den biologiska mångfalden

Ensidigt fokus på klimatpåverkan riskerar att försämra den allt mer alarmerande situationen med minskad biologisk mångfald, skriver ATL:s Hanna Marie Björklund.

21 maj 2019

Bensinupproret förtjänar ett seriöst svar

Hanna Marie Björklund: Upprorets kritiker må ha rätt i sakfrågan men attityden är viktig.

30 apr. 2019

Okunniga kändisar går djurrättsrörelsens ärenden

Vi behöver mer kontakt mellan lantbruk och allmänhet, inte mindre, skriver ATL:s Hanna Marie Björklund.

2 apr. 2019

Omfamna det smartare köttätandet

Att äta mindre men bättre kött en positiv utveckling för svenskt jordbruk, skriver ATL:s Hanna Marie Björklund.

19 feb. 2019

Skatteväxling riskerar bli skatteökning

Långt ifrån riskfritt att sänka skatten på arbete och höja den på miljöskadliga ämnen.

29 jan. 2019

Vilken politik har de gröna näringarna att vänta?

Räkna med ny lagstiftning för energi, klimat och gröna näringar. Där kommer (S), (MP) och (C) att hitta kompromisser, tror ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund.

8 jan. 2019

Bevare oss för planekonomisk romantik

”Det stora problemet är att man inte respekterar äganderätt och marknadsprinciper.”

4 dec. 2018

Skärp straffen för aktivism

Det fungerar inte att rättsstaten gång på gång skickar budskapet till dessa personer att man kommer undan med att begå brott så länge man har en mask för ansiktet, skriver ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund.

13 nov. 2018

USA:s bönder i kläm i handelskriget

Exporten har minskat 94 procent jämfört med förra året.

23 okt. 2018

Se potentialen i nya näringar

Svenskt lantbruk konkurrerar med sina mervärden inom miljö, djuretik och kvalitet, skriver ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund.

25 sep. 2018

Oroväckande syn i ny skogsrapport

Staten är tondöv inför äganderättsprincipen, anser ATL:s ledarskribent Hanna M Björklund.

10 sep. 2018

En valrörelse färgad av torkan

Förutom att torkan satte fingret på vad som håller på att hända med vår värld och dess klimat, visade det på behovet av tydliga riktlinjer för lantbruket, konstaterar ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund.

12 juni 2018

Onödig börda för familjeföretag

Hanna Marie Björklund: De nya reglerna för personalliggare innebär en rejäl administrativ börda.

22 maj 2018

Högljudda minoriteter får för stort inflytande

Hanna Marie Björklund: Inköpare har stoppat burhönsägg i förtid.

30 apr. 2018

Reglera inte sönder mathantverket

Hanna Marie Björklund: Fler svenska producenter borde utnyttja EU:s särskilda märkning.

10 apr. 2018

Politiken måste välja väg om skogen

Sveriges politiker måste bestämma sig för hur de ser på framtidens skogsbruk, konstaterar ATL:s ledarskribent Hanna Maria Björklund.

13 mars 2018

”En beklaglig utveckling”

USA och EU är just nu i en verbal upprustning mot handelskrig skriver Hanna Marie Björklund i tisdagens ledare.

20 feb. 2018

Tala klarspråk om orealistiska mål

ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund vill se tydlighet och ärlighet i debatten om Miljöpartiets mål om fossilfritt Sverige.