facebooktwittermail d

Ulf Aronsson

Alla artiklar av Ulf Aronsson
2 juni

Superhöjning från Vida

Rejält påslag på timret i Götaland.

1 juni

Södra klubbade rekordutdelning

Rejält påslag per levererad kubikmeter.

31 maj

Tall leder i tillväxtökning

Tillväxten ökar igen men det gör också avverkningarna.

30 maj

Skogsägare vann på walk over mot staten

Staten hörde aldrig av sig i process om intrångsersättning.

28 maj

Skogsstyrelsen: ”Ingen prioriterad fråga”

Skogsstyrelsen vet inte om svenska gallringar är lika dåliga som de finska.

28 maj

Lättnader i regler gav överavverkning

En fjärdedel av de finska gallringarna hade för högt uttag.

27 maj

Nya toppnamn i Mellanskogs styrelse

Stämman klubbade rekordutdelning och nya tillskott till styrelsen.

26 maj

Nyckelbiotoper prövas i högsta instans

Fortfarande oklart vad som gäller juridiskt.

26 maj

Markägarna bättre än staten på skogsskydd

Större frivilliga avsättningar än formellt skyddad skog.

25 maj

Liten klimatnytta att låta skogen stå

Ny rapport: Det skulle också stå Sverige dyrt att avverka mindre.

25 maj

Avverkningsstoppet på Garphytteklint upphävs

Men frågan om reservat ännu inte avgjord.

25 maj

Skogsstyrelsen: ”Behövs politiskt förtydligande”

Skogsstyrelsen begär politiska förtydliganden om skogar med höga naturvärden.

21 maj

Så ser det ut på den virkesrikaste provytan

Jakten på den ultimata produktionsskogen slutade med en överraskning.

21 maj

Fler vill att politikerna agerar för klimatet

Snabbast ökning utanför storstäderna, visar en undersökning från WWF.

19 maj

Fortsatt uppåt för virkespriserna

Stor ökning av massavedspriset de senaste två åren.

19 maj

Avverkningsanmälningarna skenar i norr

Ökning med över 60 procent sen i fjol.

18 maj

Biobränsle värmer när konjunkturen svalnar

Energimarknaden kan vara nyckel till fortsatt höga virkespriser.

16 maj

Ny utredning om skogen kan vara på gång

Äganderätt kan ses över igen, men även anpassning till EU-politiken.

14 maj

Kampen om Garphytteklint

När markägaren sa nej la länsstyrelsen ner planerna på ett reservat. Men då tog kommunen över efter påstötningar från lobbyister.

4 maj

Oro inför årets barkborresäsong

Långsam minskning av angreppen i Sverige och Tyskland och en ökning i Österrike.