facebooktwittermail d

Jerry Simonsson

Alla artiklar av Jerry Simonsson
2 maj 2016

Arla-konkurrens sänker mjölkpriset

Holländske Friesland Campina sänker sitt garanterade mjölkpris i maj.

29 apr. 2016

Svenska köttbönder vinnare när konkurrensen hårdnar

Så stor är skillnaden på svenska och europeiska priset just nu.

29 apr. 2016

Hårdare konkurrens gör köttbönder till vinnare

Svenska köttbönder har sedan hösten 2014 åtnjutit en prispremie på 30 till 40 procent jämfört med europeiska konkurrenter. En ökad konkurrens på en minskande marknad är den främsta förklaringen.

27 apr. 2016

Kalmar Lantmän delar på 350-400 miljoner kronor

Beloppet Kalmar Lantmäns medlemmar får dela på i samband med försäljningen av den operativa verksamheten till Swedish Agro uppgår till mellan 350 och 400 miljoner kronor.

26 apr. 2016

"Nu gäller det att överleva"

Efter Arlas sänkning förra veckan är mjölkpriset så lågt att extremt få svenska mjölkgårdar har full kostnadstäckning. Det menar Växa Sveriges branschexpert Erik Engelbrekts.

18 apr. 2016

Vete ner – raps uppåt

Det var blandade priser på världens råvarubörs när de stängde för veckan i fredags. Vetet på Matif-börsen är fortsatt under press på grund av stora lager och förväntningar om såväl en stor produktion som export från Ryssland och Ukraina.

15 apr. 2016

Här är frågorna som KKV vill att Arla Foods besvarar

Konkurrensverket vill ha svar på flera frågor från Arla Foods, med anledning av den granskning av Arla som verket nu genomför.

1 apr. 2016

Svensk mjölk EU:s stora förlorare

Snart ett år efter att EU avreglerade mjölken står det klart: svenska mjölkbönder tappar i konkurrensen. Medan mjölkinvägningen i EU väntas ha ökat med nästan fem procent marginaliseras Sverige, där produktionen backar.

24 mars 2016

Hopp om förenklade regler för beteskrav

Beteskravet kommer inte att avskaffas i den nya djurskyddslagen, men en rad förenklingar i föreskrifterna som underlättar för bönderna att uppfylla kravet kan vara på gång, enligt vad ATL erfar.

22 mars 2016

Arla-ägare vill exportera gmo-fria mejeriprodukter

Arla Foods uppmanas nu av sina egna producenter och ägare att testa marknaden för helt gmo-fria mejeriprodukter på den tyska marknaden. Det kan vara ett steg för bolaget att vända svenska producenters nackdel till en fördel.

17 mars 2016

Lantbruksfastigheter undantas amorteringskrav

Skogs- och lantbruksfastigheter kommer inte att omfattas av de amorteringskrav som regeringen nu avser att fastställa i lag, enligt det beslut som klubbades i Riksdagens finansutskott i dag, torsdag.

17 mars 2016

Fjärdedelen som håller uppe lantbruket

Drygt en fjärdedel av de tillfrågade lantbrukarna i årets Lantbruksbarometer upplever lönsamheten som god eller mycket god. Det är ungefär samma som våren 2015, men hela nio procentenheter högre än 2014.

16 mars 2016

Färre Krav-bönder men större åkerarealer

Antalet Krav-bönder minskade med 200 under 2015 men samtidigt ökade de ekologiskt odlade arealerna med 3 procent, enligt Kravs Marknadsrapport 2016.

4 mars 2016

Stabila priser på trädbränsle

Priserna på trädbränsle och torv stabiliserades under fjärde kvartalet i fjol men ligger trots det kvar på nivåer som är de lägsta sedan 2012. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

24 feb. 2016

Arla ändrar gmo-ersättning

Arla Foods ändrar ersättningen för GMO-fritt foder till att bli konsumtionsbaserat snarare än att alla får ett generellt påslåg. Det blir Arlas svar till svenska leverantörer som anser sig förfördelade visavi leverantörerna i andra länder som inte har samma krav på gmo-fritt foder.

16 feb. 2016

Nya amorteringskrav väntas slå hårt mot lantbruket

Finansinspektionens (FI) nya förslag på amorteringskrav får återigen hård kritik. Nu menar Bankföreningen att lagen kommer att få stora negativa effekter på lantbruket.

6 feb. 2016

Finland redo vid kris

Nu vänder Sverige blicken mot Finland och landets hantering av beredskap och självförsörjning.

4 feb. 2016

LRF Media skär ned

LRF Medias ägare LRF har beslutat att renodla verksamheten och sälja sammanlagt 15 magasinstitlar. Kvar i förlaget blir de fyra tidningarna Land, Land Lantbruk, ATL och Lantmannen.

4 dec. 2015

Livsmedelshandeln drabbas hårt om Öresundsbron stängs

Avskurna förbindelser med Danmark via Öresundsbron skulle allvarligt påverka livsmedelsförsörjning och handeln som byggt upp ett sårbart beroende av just-in-time-leveranser för att fylla butikshyllorna. Ica transporterar dagligen stora volymer livsmedel över Öresundsbron.

4 dec. 2015

"Vi har gjort oss sårbara"

Efter en vecka står Sverige stilla och livsmedlen är slut i butikerna. En blockad skulle drabba landet hårt, menar analytiker. Den minskade livsmedelsproduktionen i kombination med politiska beslut av tidigare regeringar har skapat dagens situation.