facebooktwittermail d

Autostyrning utan GPS

Ryska utvecklare håller på och tar fram ett alternativ till GPS-baserad autostyrning, som bygger på kameror och artificiell intelligens. Förhoppningen är att det nya systemet ska fungera bättre i områden med dålig täckning.

Lösningen ska ha stöd för en rad tröskor med Canbus-system, bland annat New Holland, Claas och John Deere.
Lösningen ska ha stöd för en rad tröskor med Canbus-system, bland annat New Holland, Claas och John Deere. FOTO: PER EMGARDSSON

Det kamerabaserade systemet är byggt för att bemästra alla typer av hinder. Dit räknas bland annat djur och människor, men också fasta hinder som stenar och stolpar. Utvecklingsarbetet handlar alltså om att klara av betydligt fler scenarier än att bara följa en enkel rad, skriver tidningen Farmprogress.

Företaget bakom utvecklingsprojektet, Moskvabaserade Cognitive Pilot, slutförde sina tester under skörden förra året och har nu börjat sälja utrustningen på den ryska hemmamarknaden. På grund av pandemin har företaget dock haft svårt att nå ut. Men redan i år ser utvecklarna fram mot nya möjligheter att expandera även internationellt.

Stöd för en rad fabrikat

Utvecklingsarbetet bedrivs i första hand mot trösksegmentet, och produkten ska i dag ha stöd för en rad fabrikat som John Deere, New Holland, Claas och Rostselmash. Rent visuellt, det handlar ju trots allt om kamerateknik, ska systemet också ha stöd för att tröska många av de vanliga grödorna. Monteringen sker direkt på Canbus-systemet, alltså på det interna gränssnittet som styr de flesta maskiner i dag.

I drift ska noggrannheten bli så hög som tio centimeter, vilket är betydligt sämre än konventionella RTK-system, men kanske ändå fullt tillräckligt om det inte finns några alternativ.

Med tio tröskor i drift ska autostyrningslösningen ändå motsvara tolv skördetröskor, så det handlar ändå om en signifikant produktionsökning, enligt företaget.

Installationskostnaden, inklusive igångsättning, är tänkt att börja på 10 000 dollar men då ingår heller inga löpande kostnader som för RTK.