facebooktwittermail d

Autonom skogsmaskin redo för tuffa fälttester

Den självkörande skogsmaskinen som byggs vid Luleå tekniska universitet är nu redo för nästa stora fas - hårdtester i fält.

Maskinen, som beskrivs som helt unik i sitt slag, kommer i grunden att kunna göra mycket av det som människan gör i dag. För att åstadkomma detta har maskinen begåvats med olika typer av intelligens, förklarar Magnus Karlberg, professor i maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet.

Redan 2014 började han och hans kollegor skissa på maskinen, som i grunden beskrivs som en terrängfordonsplattform. Det innebär alltså att maskinen är mycket mer än en skogsmaskin. En av förhoppningarna är bland annat att maskinen ska kunna kompletteras med redskap för att hämta ensilagebalar.

Sedan de första pennstrecken drogs har Karlberg och hans forskarkollegor och studenter arbetat för att göra det självgående fordonet så smart och robust som möjligt. Först nu är maskinen redo för nästa stora steg - fälttester i skogen för att forskarna ska se hur systemet fungerar och vilka kompletteringar som behöver göras.

LÄS OCKSÅ: Magnus Karlberg om Luleåuniversitetets självkörande vision

”Unik flexibilitet”

”Syftet är att göra tester inom en rad områden för att utveckla autonom teknik för maskiner och annan utrustning som används i jordbruk och skogsbruk. Det som gör vår maskin unik i sitt slag är just flexibiliteten att testa olika utrustning, att byta ut drivlinor och aggregat och annat”, säger Magnus Karlberg, i ett pressmeddelande.

Den självkörande skogsmaskinen väger tio ton, och är byggd för att styras med fjärrkontroll om så krävs. Men den kan även programmeras för att utföra arbetet helt på egen hand.

Maskinen drivs av en dieselmotor och eftersom den är självkörande så saknar den hytt, vilket innebär att den i stället har kompletterats med olika säkerhetssensorer.

Minska markskador

Terrängfordonsplattformen öppnar för en rad forskningssamarbeten med bland annat skogsbolag och lärosäten i Sverige och utomlands. Förutom att frakta ensilagebalar, som är en vision, undersöker forskarna också om och hur maskinen kan användas för exempelvis markberedning och transport av biomassa. Här finns inte minst ett tydligt mål att minska markskadorna i skogen.

Fortfarande lär det dock dröja ett antal år innan den här typen av fordon kan bli vanliga på våra hyggen, och även om människan inte behövs i samma uträckning kommer hon knappast bli helt utkonkurrerad.

”Människan kommer finnas med även när de här fordonen går autonomt i skogen, men kommer att göra andra saker. I stället för att sitta i hytten kanske man är en bit bort och styr flera fordon via reglage.”