facebooktwittermail

ATV:n passar känslig mark

Terränghjulingen kan vara ett bra val för den som skotar i känsliga miljöer. Det lätta och smala ekipaget tar sig fram utan spår.

VADSTENA ATL
Bo Lindborg från Kinda är inne på sitt andra terränghjulings-, eller som det också kallas, ATV-ekipage. När ATL träffar honom skotar han ut massaved och ris i ett känsligt område i Borghamn längs Vätterns östra strand. Han arbetar med sin ATV med tillhörande huggarvagn med kran och vinsch i ett så kallat Natura 2000-område.

Uppdraget har han genom maskinring Svartå-Stångå­dalen och uppdragsgivaren är länsstyrelsen i Östergötland.

Röjt med motorsåg


Det är två områden på totalt knappt fyra hektar som är röjt med motorsåg, dels som en gata runt om där det just nu sätts upp ett staket, dels som en gallring för att de framtida betesdjuren ska får lagom plats att röra sig.

Området heter Hovanäs kalk­fuktäng och är känsligt eftersom den speciella grynsnäckan finns där. Det är anledningen till att länsstyrelsen låtit avverka med motorsåg och att det nu skotas ut med en ATV.

Bo Lindborg har haft sitt nuvarande ekipage i två år. Det är en Polaris på 330 kubik med hög, låg och back samt steglös variatordrift. Bakom har han en vagn från Kranman med en kran som lyfter 300 kilo och når 3 meter.

Får inte slira


På pakethållaren fram på ATV:n sitter en extra motor på 6 hästkrafter som driver hydrauliken till vagnen. Vagnen har stödben och hydrauldrivning precis som de stora.

- Så fort det är lite blött slår jag till fyrhjulsdriften på
ATV:n och drivningen på vagnen. Det får inte slira här, säger Bo Lindborg.

Han har aldrig mätt kapacitet eller bränsleförbrukning exakt. Han uppskattar att tanken på ATV:n rymmer cirka 15 liter bensin och att det lätt räcker hela dagen. Tanken på extramotorn till hydrauliken rymmer 5 liter och det räcker cirka 2 timmar, beroende på hur mycket man använder vagnens hydrauliska framdrivning.

- Men man kör inte med den motorn hela tiden.

Gäller att stå rätt


Det krävs lite teknik för att köra ekipaget.
- Eftersom kranen har så kort räckvidd gäller det att man ställer sig rätt hela tiden.

När Bo Lindborg lastar sitter han bakåt på ATV:n med båda benen åt höger. Vagnen rymmer 2,7 kubikmeter vilket innebär att det skulle kunna ligga 2,7 ton mellan bankarna fullastat.

- Så mycket får det inte väga här. Jag lastar lite massaved i botten och fyller på med ris, säger Bo Lindborg.
Det tar ett tag att lasta. Jämfört med en konventionell skogsmaskin är ATV-ekipaget ganska svagt både i kran och i gripens rotator. När riset fastnar i kvarvarande träd måste Bo Lindborg lirka lite hit och dit innan han får saker och ting dit han vill. Fördelen är att kvarvarande buskar och träd inte skadas.

Blött och mjukt


Vattenytan i tjärrpölarna i skogen vittnar om att det är blött och mjukt även där terränghjulingen går fram. Trots det blir inte spåren djupa. Det är den stora fördelen med ekipaget, likaså att den är smal och tar sig fram där andra maskiner inte hade fått plats.

Bo Lindborg har även egen skog i Kinda. Han berättar att han använt ATV och huggarvagn efter stormen Gudrun.

- Det var en sträcka på 2,5 kilometer som inte bar personbilen. Hade vi kört med skotare där hade underlaget blivit förstört.
Anders Niléhn