facebooktwittermail d

Att lämna barkborregranar är ingen lösning

Lämna angripna träd i skogen och låt granbarkborrens naturliga fiender ta hand om det, anser Benny Fredriksson.

– Riktigt så enkelt är det inte, säger Gunnar Isacsson på Skogsstyrelsen.