facebooktwittermail d

”Att inte skapa en bra ungskog är att låna av framtida generationer”

Sett över en omloppstid är det mer lönsamt att inte göra några föryngringsåtgärder alls än att plantera ny skog. 

– Att som skogsägare inte se till att skapa en bra ungskog är att låna av framtida generationer, säger Urban Nilsson, SLU.