facebooktwittermail d

ATL TV: Vårbruk, högre sockerskörd och höga kostnader

I veckans program: De ska vårbruka 900 hektar • Han drar ned i kostnadskrisens spår • Potential att öka sockerskörden