facebooktwittermail

ATL TV: Tiomannaskivan fixar stolparna

Den gamla stolpvässaren drivs från kraftuttaget.