facebooktwittermail d

ATL TV: Många felmonterade solceller - stor brandrisk

Många solceller har monterats utan tillräckligt skydd för kablarna.