facebooktwittermail

ATL TV: Spar diesel redan vid traktorköpet

Borgeby, Skåne

ATL:s traktortestare Anders Nilsson sammanfattar serien om att spara diesel och ger även råd inför ett traktorköp.