facebooktwittermail d

ATL TV: Skogen åter efter Gudrun

15 år efter stormen Gudrun växer det åter skog på hyggena. Men nu ser trädslagsblandningen annorlunda ut.

Många hyggen har varit svåra att föryngra. Markägaren till det berömda Gudrunhygget som blev årets bild 2015 berättar för ATL att han fick all sin skog på 55 hektar förstörd i stormarna Gudrun och Per.

Gudrunhygget har han försökt föryngra enligt alla konstens regler och med hjälp av entreprenörer. Han har planterat flera gånger och följt alla råd. Men granen har haft svårt att ta sig och hygget är domineras av gles björk.