facebooktwittermail d

ATL TV: Prisat redskapsfäste på Elmia

Veckans ATL TV ägnas helt åt Elmiamässan. Vi tittar på ett nytt redskapsfäste, stora tjurar och små kor och på åkerböna där odlingen ökar.