facebooktwittermail

ATL TV: Här lastas virket för lång resa

På Stockarydsterminalen i Småland lastas massaved som går till SCAs fabrik i Östrand.