facebooktwittermail d

ATL TV: Här invigs sockersilon

Örtofta, Skåne

Den nya silon i skånska Örtofta har en lagringskapacitet på 80 000 ton socker.