facebooktwittermail d

ATL TV: Hampaskörd, bred spridare och mekanisk bekämpning

Ny teknik för hampaskörd • Bred gödningsspridare från Horsch • Kverneland satsar på mekanisk ogräsbekämpning