facebooktwittermail

ATL TV: Varningen – mycket bladlöss i vårsäden

ATL följde med på Västskyddscentralens veckorunda för att se vad som sker i fält. I programmet dessutom: Han köpte gammal såmaskin för att så blommande fältkanter och Lyckegård vill växa mer.