facebooktwittermail d

ATL TV: Försökssådd, färskpotatis och ny skogsvagn

Sen sådd i försöksodlingarna • Årets första färskpotatis • Ny vagn från Kranman • Sensorer och AI hjälpmedel i frukt- och vinodling