facebooktwittermail

ATL TV: Fiskarheden scannar alla stockar

Fiskarhedens sågverk har satsat stort på ny scanningsteknik • De kalkar för pH och magnesium • Forskar om löklagring • Här tillverkas barkborrefällorna