facebooktwittermail d

ATL TV: Dikningsföretaget får nytt liv

Det finns 50 000 dikningsföretag i landet. Nu startas studiecirklar för att få igång många som är inte är aktiva.