facebooktwittermail

ATL TV: Cellulosafilter spar oljebyten

Med ett specialfilter på traktorn går det att minimera antalet oljebyten.