facebooktwittermail

ATL TV: Brist på förädling hinder i vegotrenden

Borgeby, Skåne

Frida Jonson på Agfo reder ut vad det pågående proteinskiftet egentligen är och vad det kan innebära för lantbruket.