facebooktwittermail

ATL TV: Året som gick – viltfrågorna som väckte känslor

Bara några dagar innan julhelgen avgjordes det uppmärksammade tjädermålet – och skogsägarna förlorade. I höstas träffade ATL TV paret som nu riskerar en förlust på en halv miljon kronor.

Se mer i inslaget ovan.

ATL TV besökte också lantbrukaren Bengt Jakobsson som fått nog av vildsvinen som skadade både åkrar och skog.

Vi träffade också drabbade skogsägaren Lars-Erik Sandberg som tog striden om ändrad älgjakt till i domstol:

Levande "fågelskrämma" – framgång i kampen mot hungriga fåglar

Vi uppmärksammade också det framgångsrika projektet i Örebro där Pär Nilsson från länsstyrelsen jobbar heltid med att skrämma vilda fåglar från åkrarna, som här under vårbruket 2018: