facebooktwittermail

ATL TV: Åkerböna - stora bekymmer med bönsmyg i år

Den odlade arealen åkerböna har ökat med nästan 90 procent på bara några år. Men i år blev det mycket elände med både insektsangrepp och dåliga skördar. Hur går det att skydda sig?

ATL TV har träffat odlaren Rickard Johansson och företaget Toppfrys som båda tror starkt på åkerböna - inte minst som människomat.

Samtidigt är det ont om växtskyddsmedel och insekter kalasar gärna på grödan. Senare i klippet intervjuas växtodlingsrådgivaren Ellen Stolpe Nordin om förutsättningarna, möjligheterna och utmaningarna med att odla åkerböna i Sverige.

Intervjun med Ellen Stolpe Nordin kommer från ATL TV:s sändningar på Elmia Lantbruk 2018.

Här hittar du alla intervjuerna som poddar