facebooktwittermail d

ATL provkör: Så känns nya traktor B

ATL:s Anders Nilsson har passat på att provköra och titta närmare på en av de få traktorerna i Sverige som får rulla i 50 kilometer i timmen.