facebooktwittermail d

ATL avslöjar felaktigt pressmeddelande

En artikel i ATL uppmärksammades av P1:s program Medierna under lördagen. Artikeln visade på flera grova felaktigheter i ett pressmeddelande från Trafikverket om biodieseln HVO. Här kan du läsa ursprungsartikeln och lyssna på radioprogrammet.

Flera medier, bland annat Dagens Nyheter och TT, förde de felaktiga uppgifterna vidare.
Flera medier, bland annat Dagens Nyheter och TT, förde de felaktiga uppgifterna vidare. FOTO: PER ÖSTERMAN

Trafikverkets pressmeddelande om utsläppen från fordonstrafiken 2017 innehåller två så allvarliga fel att informationen blir helt felaktig.

Det är inte bara obskyra internetsajter som innehåller fake news. Även två av statens största verk, Trafikverket och Transportstyrelsen, lämnar helt oriktiga uppgifter i pressmeddelandet "Utsläppen minskar för långsamt - klimatmål i fara" från i måndags.

I pressmeddelandet står "Under 2017 minskade växthusgasutsläppen med 260 000 ton, mycket på grund av nya och bränsleeffektiva fordon".

Utsläppen av koldioxid minskade inte med 260 000 ton utan 380 000 ton. Den korrekta uppgiften finns i Trafikverkets egen rapport som finns länkad i pressmeddelandet.

Inte heller påståendet att minskningen har skett "mycket på grund av nya bränsleeffektiva fordon" är korrekt.

Effektivare fordonsflotta minskade utsläppen med 260 000 ton.

Användningen av biodrivmedel, framför allt hydrerade växtoljor, HVO, minskade utsläppen med 400 000 ton.

Det är alltså HVO som står för den stora minskningen.

- Det var olyckligt. Det är någon som tagit en siffra fel där, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

Även förklaringen att det är mer bränsleeffektiva fordon som stod för sänkningen är ju inkorrekt?

- Du har helt rätt i det också. En beklaglig formulering, säger Sven Hunhammar som är relativt ny på tjänsten. Han har jobbat tio år på Naturvårdsverket och därefter på Naturskyddsföreningen i fem år innan han kom Trafikverket 2016.

Ska ni gå ut med en dementi?

- Jag kan inte svara på om vi ska gå ut med ett nytt pressmeddelande just nu. Det skulle jag inte tro, säger Sven Hunhammar.

Trafikverkets informationsavdelning bekräftar senare att man inte kommer att dementera pressmeddelandet.

På Svebio, en kommersiell miljöorganisation som består av både producenter och konsumenter av bioenergi, är man förvånad över beskedet.

- Det är beklagligt att de lämnar felaktiga uppgifter och att andra media har publicerat det rakt av, Dagens Nyheter till exempel. Och då blir det ju en felaktig bild som sprids, säger Gustav Melin, vd för Svebio.

- Vi upplevde samma sak i en rapport som publicerades 2016. Där säger Hunhammar att biodrivmedlen var 10,2 terrawatt timmar. Men när rapporten publicerades hade energimyndigheten redan data på att det var 14 terrawatt timmar 2015. Och 2013 var den 11 terrawatt timmar. Det är andra gången de slarvar, säger Gustav Melin.

Svebio arbetar för att exempelvis skog ska användas som råvara till biodiesel.

- Det behövs mer biodrivmedel. Vi tror att 75 procent av reduktionen av växthusgaser bör komma från biodrivmedel och jag tror att en stor andel kommer att komma från skogen, säger Gustav Melin.

Här kan du lyssna på Mediernas uppföljning i Sveriges Radio.