facebooktwittermail d

Åtgärder för bättre vattenskydd

Att skapa effektivare vattenskydd inom lantbruket är fullt möjligt - men då måste åtgärderna planeras specifikt för varje enskild gård.

Det visar det treåriga projektet Effektivare vattenskydd inom lantbruket som nu har avslutats i nordvästra Finland, rapporterar radions Yleredaktion.

Varje år rinner stora mängder näringsämnen ut i Skärgårdshavet och det vill myndigheterna råd bot på.

Projektet, som har genomförts i samarbete med 122 frivilliga gårdar i landskapet Egentliga Finland och i Satakunta, har lett till flera konkreta förslag.

Exempelvis kan vattenskyddet effektiveras genom mer gårdsspecifik rådgivning, förbättrad återvinning av näringsämnen och en regional koncentrering av stöd.

Projektet föreslår också helhetsinriktade förbättringar med hjälp av gårdsspecifika miljöhandböcker och stimulansåtgärder för bete.ATL.nu