facebooktwittermail d

Återvinn värmen från korna

Hannover, Tyskland

Samtidigt som korna får bekväma vattenmadrasser kan den värme de avger återvinnas.